Friday, September 29, 2006

KENYATAAN AKHBAR WAO

14 November 2002

Pendidikan Seks Di Pelajar Sekolah Menengah untuk Mengurangkan Anak Tak Sah Taraf


Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) mengalu-alukan cadangan mengadakan pendidikan seks di sekolah-sekolah. Malahan, WAO telah lama menyokong usul ini. Pendidikan seks akan membantu menyalurkan maklumat dan mengajar muda-mudi tentang tanggung jawab dan akibat berkaitan seks. Ini akan membantu mengurangkan kehamilan yang tidak diingini dikalangan muda-mudi, yang antara lainnya mewujudkan anak-anak yang tidak sah taraf. Meski pun begitu, perlu ditekan, terdapatnya pelbagai punca wujudnya fenomena anak tidak sah taraf. Ini termasuk kelakuan tidak bertanggung jawab dan pengabaian oleh bapa, kelalaian di pihak ibubapa berkaitan dengan pendaftaran kelahiran anak atau ibubapa terasa tergugut dengan proses pendaftaran kelahiran anak. Adalah amat penting untuk kita sedari yang kanak-kanak tidak harus didiskriminasi atas dasar status kesahan mereka. Persoalan genting yang harus ditanya adalah samada hak keatas pendidikan, perlindungan dan perkembangan kanak-kanak tergugat kerana status kelahiran mereka. Jika ini merupakan realiti, maka halangan-halangan ini harus disingkirkan.

Jaclyn Kee
Pegawai Komunikasi


Related News:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home